Untitled


Untitled

Etusivu - Camping Lapinkylä - Majoitus - Venevuokraus - Kalastus - Metsästys - Ohjelmapalvelut -Tenon Lomapalvelu

 

 

 

Saamelaiset, saamelaisuus

Saamelaisnuorten kulttuuritapahtuma 2003

 
Saamelaisuus

Saamelaiset ovat Euroopassa alkuperäiskansaa. Alkuperäiskansaksi lasketaan kansat, joiden esivanhemmat ovat asuttaneet ensimmäisinä asuinalueitaan, ennen nykyisten valtionrajojen muodostumista. Tämän lisäksi kansan tulee itse pitää itseään alkuperäiskansana ja lisäksi kansalla tulee olla oma kieli ja omaperäinen kulttuuri.

Saamelaisia on yhteensä n. 70 000 henkeä ja he asuvat neljässä eri maassa. Norjassa (40 000), Ruotsissa (20 000), Suomessa (6 500) ja Venäjällä (2 000).

Saamelaiskäräjien tulkinnan mukaan saamelaisiksi katsotaan henkilö, joka itse pitää itseään saamelaisena ja jolle saamen kieli on äidinkieli tai vähintään yhden hänen vanhempansa tai isovanhempansa äidinkieli.
Suomessa puhutaan kolmea eri saamenkieltä, pohjoissaamea, Inarin saamea ja koltan saamea. Yli puolet saamelaisista puhuu saamen kieltä. Eri saamen kielet poikkeavat toisistaan niin paljon, että eri kieltä puhuvat eivät ymmärrä toisiaan.
Saamelaisten perinteiset elinkeinot ovat olleet hyvin luonnonläheisiä. Poronhoito, metsästys, kalastus antoivat ennen varmimman elannon karussa luonnossa eläville ihmisille. Nykyään puhtaasti luontaistaloudesta toimeentulonsa saavia perheitä vähän. Koulutuspalveluiden kehityksen myötä on saamelaisten elinkeinorakenne nykyaikaistunut valtaväestön mukaiseksi.

Saamelaiskäräjät

Saamelaiskäräjät on vuoden 1996 alussa perustettu saamelaisten kulttuuri-itsehallintoelin. Sen tärkein tehtävä on valvoa ja toteuttaa saamelaisille alkuperäiskansana turvattua kulttuuri-itsehallintoa. Saamelaiskäräjät on oikeusministerön alaisena toimiva korkein saamelaisten poliittinen elin. Se edustaa saamelaisia kaikissa virallisissa kansallisissa yhteyden hoidossa, tekemällä viranomaisille aloitteita, esityksiä ja antamalla lausuntoja.

 

 

Untitled

Etusivu - Camping Lapinkylä - Majoitus - Venevuokraus - Kalastus - Metsästys - Ohjelmapalvelut -Tenon Lomapalvelu

Untitled